lexiko-gr.com Δωρεάν ηλεκτρονικό λεξικό γλώσσα.

Κατάλογος των μεταφράσεων: πλευρά

Λεξικό:
αγγλικά
Μεταφράσεις:
aspect, dimension, bacon, side, flank, bank, border, brim, brink, coast, edge, edging, hem, lip, ridge, rim, riverside, shore, strand, verge, waterside, facet, foreside, page, part, party, voice, cityscape, examine, lookout, look-out, outlook, panorama, prospect, scene, sight, spectacle, view, vision, vista, air, appearance, complexion, design, look, peer, physique, port, rig, semaphore, shape, turnout
πλευρά
Λεξικό:
τσεχική
Μεταφράσεις:
aspekt, hledisko, pohled, stránka, tvářnost, vzezření, vzhled, zřetel, bok, slanina, strana, vlastnost, slabina, úbočí, břeh, hrana, kraj, lem, obruba, okraj, pobřeží, pokraj, stráň, svah, část, díl, páže, součást, součástka, divadlo, náhled, názor, perspektiva, podívaná, přízrak, průhled, rozhled, spatření, úmysl, vidění, vidina, vize, výhled, vyhlídka, výjev, výraz, zrak, árie, atmosféra, charakter, kadlub, melodie, nápěv, ovzduší, píseň, plán, podoba, postava, povětří, ráz, tvar, vítr, vypadat, vzduch, zdání, zevnějšek, zjev
Λεξικό:
γερμανικά
Μεταφράσεις:
anblick, ansicht, aspekt, flanke, seite, speck, abhang, bord, flussufer, hang, kante, küste, meeresstrand, rand, saum, strand, ufer, partei, partie, soll, ausblick, aussicht, blick, durchblick, perspektive, sicht, überblick, vision, anschein, ansehen, aussehen, erscheinen, erscheinung, gestalt, luft, melodie, miene, weise
Λεξικό:
δανική
Μεταφράσεις:
aspekt, moment, bacon, flest, side, bord, bred, bryn, kant, kyst, margen, marginal, rabat, ram, rand, remse, skråning, søm, strand, del, part, åsyn, blik, panorama, påseende, perspektiv, sigte, sit, skue, syn, udsigt, visa, vy, form, luft, melodi, mine, se, udseende, ytre
Λεξικό:
ισπανικά
Μεταφράσεις:
aspecto, traza, beicon, lado, lardo, tocino, banda, costado, flanco, borde, canto, costa, cuesta, dobladillo, labio, linde, margen, orilla, pestaña, playa, reborde, ribera, ribete, vera, exterior, página, parte, plana, apariencia, espectáculo, perspectiva, visión, vista, aire, cara, estampa, facha, fachada, físico, melodía, parecer, pinta
Λεξικό:
γαλλικά
Μεταφράσεις:
aspect, côté, lard, flanc, atterrage, berg, bord, côte, limbe, lisière, marge, orée, ourlet, rebord, rivage, rive, page, parage, partie, plage, tramontane, air, connaître, panorama, perspective, spectacle, vision, vue, apparence, écorce, encolure, faciès, figure, forme, mine, paraître, physique
Λεξικό:
ιταλικά
Μεταφράσεις:
apparenza, aspetto, lardo, lato, pancetta, fianco, pendice, bordo, ciglione, costa, lembo, lido, margine, orlo, pendio, riva, riviera, sponda, faccia, paggio, pagina, parte, valletto, prospettiva, spettacolo, veduta, visione, vista, visuale, apparire, aria, cera, figura, fisico, foggia, forma, motivo, parere, parvenza, sembrare, veste
Λεξικό:
νορβηγικά
Μεταφράσεις:
aspekt, moment, sida, flesk, side, bord, bredd, bryn, kant, kyst, marginal, rabatt, ram, rand, remsa, skråning, snipp, søm, strand, strant, lei, motpart, part, åsyn, overblikk, panorama, påseende, perspektiv, sikt, sikte, skue, skuespill, syn, utsikt, utsyn, visa, visjon, vy, apparisjon, fysikk, låt, luft, mine, oppsyn, se, utseende, væra, ytre
Λεξικό:
ρωσικά
Μεταφράσεις:
аспект, вид, бок, бочок, грудинка, сторона, катет, берег, кайма, край, кромка, ободок, обрез, сайт, сторонка, страница, зрелище, зрение, пейзаж, воздух, мелодия, облик, появление
Λεξικό:
σουηδικά
Μεταφράσεις:
aspekt, sida, backe, fläsk, bård, bord, bryn, gräns, kant, marginal, rabatt, ram, rand, remsa, strand, forkarl, håll, part, anblick, åsyn, panorama, påseende, sikt, sikte, syn, utsikt, visa, vy, apparition, se, utseende, vädra
Λεξικό:
πορτογαλικά
Μεταφράσεις:
aparência, aspecto, olhadela, semblante, banda, costado, flanco, lado, toicinho, toucinho, beira, borda, borde, canto, costa, declive, lábio, ladeira, margem, orla, país, rampa, recorde, vera, lauda, página, parte, plana, espectáculo, forma, gesto, modalidade, perspectiva, porte, visão, vista, ar, cara, estampa, exterioridade, físico, melodia, parecer, vento
Λεξικό:
ρουμανική
Μεταφράσεις:
aspect, coastă, margine, pantă, parte, vedere, aer, înfăţişare
Λεξικό:
σλοβακική
Μεταφράσεις:
aspekt, slanina, vzhľad
Λεξικό:
ουκρανικά
Μεταφράσεις:
аспект, сторона, бік, підняття, стегно, банк, берег, беріг, бордюр, борт, вал, виступ, відомість, галузь, кайма, карниз, клімат, край, літати, межа, муха, насип, область, перелік, пілотувати, площа, полетіти, політ, порт, поспішати, пролетіти, проноситись, район, регіон, список, спідниця, сфера, кут, паж, спосіб, сторінка, бачення, брова, вигляд, вид, види, виставляння, експозиція, засіб, зір, зовнішність, краєвид, кругозір, метод, образ, опис, панорама, перспектива, пильність, поза, порода, породи, постава, поставити, поява, пояснення, режим, різновид, різноманітність, роди, розмаїтість, ставити, схожість, фасон
Λεξικό:
πολωνική
Μεταφράσεις:
aspekt, boczek, bok, brzeg, strona, widok, wygląd
Λεξικό:
αλβανικά
Μεταφράσεις:
anë, breg, bregdet, brinjë, buzë, faqe
Λεξικό:
εσθονική
Μεταφράσεις:
külg, äär, kallas, rand, serv, lehekülg, nägemine, õhk, välimus
Λεξικό:
φινλανδικά
Μεταφράσεις:
kuve, kylki, laita, pekoni, sivu, äyräs, hameenhelma, kehys, lieve, päärme, piennar, rannikko, ranta, reuna, reunus, rinne, ilmestys, katsanto, näkeminen, näkemys, näkö, näköaisti, näköala, näky, näkymä, näytelmä, hahmo, ilma, ilme, kuvio, näyttää, tuntua, ulkonäkö
Λεξικό:
κροατικά
Μεταφράσεις:
slanina, strana, bok, kraj, obala, rub, stranica, pogled, predstava, vid, izgled
Λεξικό:
ουγγρική
Μεταφράσεις:
császárhús, szalonna, falszegély, folyópart, margó, part, szegély, tengerpart, oldal, kilátás, körkép, látkép, látomás, látvány, megvilágítás, panoráma, vízió, arckifejezés, arcszín, ária, kinézés, külső, megjelenés
Λεξικό:
λιθουανική
Μεταφράσεις:
pusė, šonas, krantas, kraštas, pajūris, pakrantė, paraštė, šlaitas, puslapis, reginys, arija, išvaizda, melodija, oras
Λεξικό:
σλοβενική
Μεταφράσεις:
slanina, obala, zrak
Λεξικό:
βουλγαρικά
Μεταφράσεις:
фланг, бряг, граница, партия, страница, вид, зрение, перспектива, атмосфера, въздух, фигура
Λεξικό:
λευκορωσίας
Μεταφράσεις:
бок, каля, ля, поплеч, абза, бераг, край, старонка

Σχετικές λέξεις

πλευρά συνώνυμα, πλευρά ανατομία, πλευρά πόνος, πλευρά ανθρώπου, πλευρά τριγώνου, πλευρά μοσχαριού, πλευρά πολυγώνου, πλευρά πλοίου, πλευρά αγγλικα, πλευρά συνώνυμο